บูร์จดูไบกำลังก่อสร้างดูไบจะเป็นที่ตั้งของอาคาร Burj Dubai ที่สูงที่สุดในโลก (ซึ่งปัจจุบันสูงประมาณ 480 เมตร) มันจะกลายเป็นที่สูงที่สุดในโลกอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเกินกว่าระดับ 509 เมตรที่กำหนดโดยอาคารไทเป 101 ในต้นเดือนหน้า อย่างไรก็ตามจะไม่ถึงปี 2008 - เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ - จะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกโดย Council on Tall Buildings และ Urban Habitat (CTBUH)


9 วิวัฒนาการของอาคารที่สูงที่สุดในโลก..กำลังเกิดขึ้น - มกราคม 2021