สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีอาจเป็นประเทศที่มีคนรู้จักน้อยที่สุดในโลกในปัจจุบัน ตามแนวคิดทางการเมืองที่เรียกว่า "Juche" รัฐบาลสังคมนิยมควบคุมทุกแหล่งข้อมูลและผู้นำประเทศ Kim Jong-un...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม