ทุกปีระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมมีสัตว์ป่ามากกว่า 1.5 ล้านตัวม้าลาย 300,000 ตัวและละมั่งอื่น ๆ รวมถึง Eland, Impala และ gazelles ของ Thomson มีส่วนร่วมในการอพยพสัตว์ป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม