ฤดูร้อนมักเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เดินทางกับครอบครัวและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมอินโดนีเซียคือช่วงฤดูร้อน...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม