ล่องเรือกัปตันคุกเรือสำราญกัปตันคุกได้รับรางวัลฟิจิสำหรับ 'ล่องเรือข้ามคืนที่ดีที่สุด' ในปี 2548 สำหรับเรือสำราญ Ultimate Northern Fiji Dateline บนเรือ MV Reef Escape ได้รับเกียรติจากงานประกาศผลรางวัลการท่องเที่ยวประจำปี 2548 เพื่อความเป็นเลิศในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2548 ที่ Fijian Shangri La Resort ต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุม 400 คนซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีฟิจินาย Laisenia Qarase