ค่าดัชนีมวลกายฝูงบินแอร์บัส A330 ทั้งทางไกลและทางอ้อมของ BMI จะได้รับการติดตั้งด้วยเตียงนอนราบที่ทันสมัยที่สุด เตียงนอนราบแบบปรับได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จะมีระยะห่างสูงสุด 80 นิ้วมากกว่าที่มีให้ในปัจจุบัน 20 นิ้วและจะถูกกำหนดค่าในรูปแบบ 2-2-2 'kitting out' ของฝูงบินพร้อมที่นั่งใหม่จะเริ่มในปีหน้าโดยเครื่องบินลำแรกจะพร้อมใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2550