โตเกียวถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่แพงที่สุดในโลก การสำรวจค่าครองชีพระดับโลกที่จัดทำโดย ECA International ทำให้พวกเขาลดลงจากวันที่ 1 ถึง 6 ในขณะที่เมืองในนอร์เวย์ (เนื่องจากโครนที่แข็งแกร่ง)...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม