Masseria Il Trappeto เป็นโรงงานผลิตน้ำมันมะกอกในศตวรรษที่ 17 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพียง 1 กม. จาก Ostuni (“ La Citta Bianca”) และตั้งอยู่ในสวนมะกอกโบราณที่ผลิตน้ำมันของตัวเอง ต้นไม้บางต้นปลูกโดยชาวกรีกโบราณเมื่อ 2,000 ปีก่อนตอนใต้ของอิตาลีคือ Magna Graecia Il Trappeto ให้บริการที่พักมาตรฐานในระดับสูงมาก ด้วยห้องนอนเจ็ดห้องและห้องน้ำห้าห้องสามารถรองรับแขกได้ 12 ท่าน มีระเบียงอาบแดดขนาดใหญ่ล้อมรอบชั้นแรกซึ่งมองขึ้นไปยังศูนย์กลางยุคกลางของ Ostuni และออกไปยังทะเลเอเดรียติกซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 4 กม.